جراحی اسلیو معده

در جراحی اسلیو معده کاهش قابل توجه ظرفیت معده و ایجاد محدودیت در میزان غذای مصرفی فرد صورت می گیرد. در این نوع جراحی 80 درصد از بخش قابل ارتجاع معده شامل قسمتی از معده که هورمون اشتها را ترشح می کند جدا و از بدن خارج می شود. بیمارانی که تحت عمل جراحی اسلیو معده قرار می گیرند به دلیل کوچک شدن حجم معده و حذف هورمون گرلین ، تمایل بسیار کمی به مصرف غذا داشته و حتی در صورت تمایل، توان مصرف بیش از حد غذا را ندارند. جراحی اسلیو معده تا ماه سوم 33% ، تا ماه ششم 50% ، تا سال اول 65% و تا هیجده ماه بعد از عمل حدود 70% اضافه وزن بیمار را کاهش میدهد.

مزایای اسلیو معده:

الف) اسلیو معده از نظر تکنیک جراحی نسبت به عمل بای پس ساده تر است و طول مدت عمل کمتر از عملهای ترکیبی است .

ب) در بیماران با بیماری التهابی روده مثل کرون و کولیت اولسروز و بیماران با سابقه لاپاراتومی (عمل جراجی باز قبلی شکم) و بیمارانی که نیاز به اندوسکوپی دوره ای دارند ، اسلیو معده ارجح است.

ج)جراحی اسلیو معده گاها در بعضی بیماران بسیار چاق که حین عمل انجام اعمالی مانند بای پس معده دشوار است ،می تواند بعنوان عمل مرحله اول انجام شود تا پس از کاهش وزن نسبی ، مدتی بعد عمل نهایی برای بیمار انجام شود.

د) در بیمارانی که نیاز به مصرف بعضی داروها مثل وارفارین و…. دارند عمل اسلیو مناسب است .

معایب اسلیو:

الف ) عمل جراحی اسلیو در افراد ریزه خوار و شیرینی خوار ، مناسب نیست .

ب) میزان عود اسلیو و بازگشت وزن ، نسبت به بای پس بیشتر است.

ج) در بیماران مبتلا به ریفلاکس معده و مری ، اسلیو سبب تشدید ریفلاکس می شود.

د) میزان کاهش اضافه وزن در عمل اسلیو نسبت به بای پس کمتر است.

ه) تاثیر عمل جراحی اسلیو در بهبود دیابت و بیماری های متابولیک کمتر از بای پس است.

و) در عمل اسلیو با توجه به برداشته شدن حجم زیادی از معده ، قابلیت بازگشت به آناتومی نرمال وجود ندارد.