محاسبه آنلاین شاخص توده بدنی

( BMI )

برای محاسبه دقیق شاخص توده بدنی یا BMI خود ، قد خود را به سانتی متر و وزن خود را به کیلوگرم وارد نمایید و روی دکمه محاسبه یا Calculate کلیک کنید