رعایت رژیم غذایی و رفتار درمانی

رژیم غذایی مناسب تحت نظر متخصص تغذیه ایی که در زمینه ی چاقی فعالیت می کند نه تنها بعنوان اولین قدم درمانی مطرح است بلکه در تمامی مراحل دیگر نیز بعنوان درمان کمکی نقش اساسی ایفا می کند. بر اساس نظر (WHO) سازمان بهداشت جهانی در بیمارانی که از چاقی مرضی رنج می برند تنها در 3 درصد موارد با رعایت رژیم غذایی به تنهایی می توانند به کاهش وزن دایمی دست پیدا کنند. با این حال اجرای رژیم غذایی مناسب و استاندارد توسط بیمار بعد از اعمال جراحی چاقی یکی از مهم ترین اصول می باشد. ورزش وفعالیت فیزیکی که بوسیله عضلات اسکلتی بدن انجام می شود. در صورتیکه شدت مناسب داشته باشد و بصورت مرتب توسط بیمار انجام گردد و تحت نظر متخصصان و مربیان ورزشی آشنا به علم چاقی باشد، می تواند با افزایش مصرف انرژی سبب کاهش توده چربی (ورزشهای هوازی مانند دویدن، شنا،دوچرخه سواری و …) و افزایش بافت عضلانی (ورزشهای مقاومتی مانند استفاده از وزنه و …) و در نهایت تناسب اندام و افزایش مقاومت و انعطاف پذیری شود.