رزرو نوبت ویزیت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 8 شب